User Tools

Site Tools

Pozice » Vývoj » Stav 
cs:devel:status

Stav Vývoje Projektu

Projekt je nyní ve stádiu předběžného vývoje.

Příští verze

Příští uvolněné verze by měla být pracovní verze 24 (0.1.24) kolem ledna 2015.

Příští verze by měla obsahovat:

  • Vylepšenou správu katalogu
  • Další příklady typů

Plánovaná funkcionalita

  • Vytvoření frameworku
cs/devel/status.txt · Last modified: 2014/06/01 23:18 by hajdam