User Tools

Site Tools

Pozice » O projektu » Cíle 
cs:about:goals

Cíle Projektu

Pro první seznámení je doporučeno shlédnout prezentaci o projektu.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření protokolu s následujícími vlastnostmi. Více detailů

  • Otevřenost a bezplatnost
  • Rozšiřitelnost
  • Podpora kompatibility
  • Důsledná kontrola
  • Univerzálnost
  • Nezávislost

Požadované vlastnosti

Protokol by měl podporovat dobrý náhodný přístup, být proudově zpracovatelný a umožnit propojování více formátů. Měl by mít základní podporu pro kompresi, šifrování, fragmentaci a odolnost proti chybám. Mělo by být možné použít katalog (obdoba MIB), skriptování a vzdálené volání procedur. Více detailů

cs/about/goals.txt · Last modified: 2014/02/15 16:34 by hajdam