User Tools

Site Tools

Pozice » O projektu » Architektura 
cs:about:architecture

Architektura XBUP

XBUP je pokus o vytvoření univerzálního protokolu vhodného jak pro komunikaci, tak pro ukládání dat s jednotnou reprezentací struktur. Všechna data by měla být silně typová a definice dat by měla obsahovat další meta-data založená na transformacích.

Samotný protokol by měl mít následující charakteristiky:

XBService

Nezávislá systémová služba poskytující obecné zpracování dat a podporu pro řešení konfliktů verzí. Služba poskytuje infrastrukturu pro zpracování datových proudů a to jak ve formě knihovny, tak jako systémovou službu a poskytuje také podporu pro různé programovací jazyky…

Základní služba je založena na principech SOA a zahrnuje repozitář modulů a databázi katalogu.

cs/about/architecture.txt · Last modified: 2014/02/15 16:38 by hajdam