User Tools

Site Tools

Pozice » O projektu 

Sidebar

O projektu XBUP * [[this>?about|Seznámení se s projektem]] * [[en:about:goals|Cíle projektu]] * [[en:about:architecture|Architektura a principy projektu]] * [[this>?about/videos|Video-prezentace]] Ke stažení * [[this>?download|Aktuální verze]] * [[this>?download/screenshots|Náhledy obrazovek]] Dokumentace * [[en:doc|Dokumentace projektu]] * [[en:doc:protocol:overview|Specifikace protokolu]] * [[en:doc:impl:java|Implementace v jazyce Java]] Vývoj * [[en:devel|Jak se zapojit]] * [[en:devel:status|Aktuální stav vývoje]] * [[en:devel:related_projects|Podprojekty]] Nástroje * [[http://ci.exbin.org|Průběžné sestavování (Jenkins)]] * [[http://it.exbin.org|Správa požadavků (BugGenie)]] Služby * [[http://catalog.exbin.org|Katalog typů]] * [[http://catalog-php.exbin.org|Katalog typů (PHP)]] Sledujte nás na * [[https://github.com/exbin|XBUP na serveru GitHub]] * [[https://twitter.com/xbup|XBUP na službě Twitter]] * [[https://openhub.net/p/xbup|XBUP na serveru OpenHUB]] * [[http://www.sourceforge.net/projects/xbup|XBUP na serveru SourceForge]]

cs:about

====== This topic does not exist yet ====== You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on "Create this page".